Tasuta tarne alates 49€ tellimusest

 

REEGLID JA VÕISTLUSJUHEND

Palun kõikidel võistlusel osalejatel lugeda reeglid ja võistlusjuhend hoolikalt läbi.

Mahlfishing Predator Cup on üle-eestiline meeskondlik kalapüügivõistlus, kus võistkonnas on minimaalselt kaks ja maksimaalselt kolm inimest. Püüda võib kogu Eesti piires, aga vaid avalikult kasutatavatel veekogudel. Püük on lubatud vaid paadist või mõnest muust veesõidukist, kuhu terve meeskond ära mahub. Erandina on teatud tingimustel lubatud ka kajakid, bellyboatid või väiksed ühemehe kummipaadid (vaata 3. VÕISTLUSPÜÜK).

REGISTREERIMINE

Registreerimiseks tuleb osta võistluspilet mahlfishing.com veebilehel.

https://mahlfishing.com/mahlfishing-predator-cup/

Võistluspileti ostmisel tuleb täita kõik väljad ning seejärel lisada pilet ostukorvi ja sooritada ost – sama lihtne nagu mis tahes e-ostu sooritamine. Pileti ostmisel täitke hoolikalt kõik väljad:

 • Tiimi nimi
 • Meeskonna kapteni ees- ja perekonnanimi
 • Teiste meeskonnaliikmete ees- ja perekonnanimed
 • Meeskonna kapteni telefon
 • Meeskonna kapteni e-mail

Võistlusele registreerides annate loa oma nime, oma meeskonnakaaslaste nimede ning pildimaterjali kasutamise sotsiaalmeedia kanalites.

Kõikidele võistlusele registreerinud meeskondadele saadetakse korraldaja poolt spetsiaalselt võistluse tarbeks tehtud mõõdulindi kleebis (mõõtudega 150×1250 mm) ja võistlussedel. Võistlussedelile tuleb kirjutada iga päev uus salasõna, mis avalikustatakse võistluspäeva alguses Facebookis, Mahlfishingu lehel (https://www.facebook.com/mahlfishing). Võistlussedel peab olema piltidel näha ning salasõna loetav (vt punkt 4). Võistluse ajal esitatatkse kogu võistluse kohta käiv oluline teave samuti Mahlfishingu Facebooki lehel. Mõõdulindi kleebis tuleb võistlejatel kleepida selleks spetsiaalsele mõõdulauale, millel on nullpunkti juures kõrgem serv, et oleks võimalik fikseerida kala ninamik nullpunkti.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD
 1. Registreerimine lõpeb reedel 26. aprillil 2024 kell 23:59
 2. Võistlus algab reedel 03.05.2024 kell 16:00 ning lõpeb pühapäeval 05.05.2024 kell 16:00
  • 05.2024 – ESIMENE PÜÜGIPÄEV – võistluspüük kell 16:00-22:00
  • 05.2024 – TEINE PÜÜGIPÄEV – võistluspüük kell 07:00-22:00
  • 05.2024 – KOLMAS PÜÜGIPÄEV – võistluspüük kell 07:00-16:00

 3. Võistluse salasõna avaldatakse iga võistluspäeva alguses Mahlfishingu Facebooki lehel: https://www.facebook.com/mahlfishing

OLULINE VÕISTLUSINFO

TOIMUMISKOHT
 • Eesti veekogud. Püük on lubatud vaid avalikult kasutatavatel
VÕISTLUSKALAD JA ALAMMÕÕT
 • HAUG – alammõõt 50 cm
 • AHVEN – alammõõt 20 cm

Võistluse lõppedes on võistlejatel aega 15 minutit, et vajadusel esitada kohtunikele kirjalik protest.

REEGLID

 1. MEESKOND

Võistlus on meeskondlik. Meeskonnas võib olla 2-3 liiget, kellest vähemalt kapten peab jälgima Facebookis Mahlfishingu lehte, et olla kursis võistlusinfoga. Üksi võistelda ei saa.

 1. PÜÜGIVAHENDID

Püügivahendina on lubatud kasutada spinningut või lendõnge. Lubatud on aktiivne püük tehissöödaga (landiga) – heitekalastus, vertikaalpüük, lendõngega püük ning trollimine. Keelatud on mis tahes loodusliku sööda kasutamine.

Igal võistlejal on lubatud korraga kasutada vaid ühte püügivahendit.

Kalade veest välja võtmiseks tuleks kasutada kahva!

 1. VÕISTLUSPÜÜK

Võistluspüük toimub ainult paadist või muust taolisest veesõidukist sellega vee peal olles.

Kaldalt püüdmine ei ole lubatud!

Erandina on lubatud kasutada “ühemehe paate“ – belly boat, float tube, kajakk või ühemehe kummipaat. Seda vaid tingimusel, et meeskonnaliikmed on oma veesõidukid üksteisega ühendanud kuni 2-meetri pikkuse ühenduslüliga.

 1. KALADE MÕÕTMINE, PILDISTAMINE JA ANDMETE ESITAMINE

Kala pikkus esitatakse täissentimeetrites ja ümardatakse alati alla eelmise täissentimeetrini. Näiteks kui kala pikkus on 52,9 cm, siis tulemuseks läheb kirja 52 cm.

NB! Sama kala ei võeta võistlusele teist korda vastu, isegi kui meeskond saab sama kala uuesti kätte.

Võistluse korraldajal on õigus piltide alusel muuta võistlejate poolt deklareeritud kalade pikkusi.

   4.1. Kalade mõõtmine ja pildistamine

Igast kalast tuleb teha kaks pilti – üks pilt mõõdulindil ja teine koos püüdjaga. NB! Mõlemal juhul peab olema pilt tehtud nii, et näha on kala vasak külg ning mõlemal pildil peab olema näha ka võistlussedel!

Vaata näidispiltidelt kuidas tuleb võistlusel kala pildistada

Näidispilt kalast mõõdulindil

Näidispilt kalast püüdjaga (samuti kala vasak külg näha)

Suuremate kalade puhul on soovitatav teha ka vabastamisvideo, et saaksite seda vajadusel kohtunikele esitada. Vabastamisvideos peab olema samamoodi salasõna näha ja kuulda.

Alati peab olema näha kala vasak külg!!!

   4.2. Andmete esitamine ja piltide üleslaadimine

Püügiandmete esitamine käib läbi mahlfishing.com veebisaidi, kus püüdjatel tuleb spetsiaalse vormi kaudu üles laadida kalast kaks pilti ja soovi korral ka video kala vabastamist. Täpsem info püügiandmete esitamise kohta leiate Facebookis Kalapüügivõistlus Mahlfishing Predator Cup 2024 Kevad ürituse alt või või Mahlfishingu lehelt (https://mahlfishing.com/mahlfishing-predator-cup/).

Facebooki üritus: https://fb.me/e/1QCd5YtLX

Püügiandmed tuleb esitada kohe peale kala tabamist. Kui ei ole interneti levi, siis tuleb sellest koheselt kohtunikku teavitada. Hiljem esitatud andmed arvesse ei lähe. Kui kala vabastamise videot ei õnnestu üles laadida, siis tuleb see saata kohtunikule Whatsapp rakenduse kaudu – kohtuniku telefoni nr +372 525 8534.

NB! Esitage ainult originaalfotod, sest pildi infost peab olema välja loetav pildi tegemise kuupäev.

NB! Laadige üles vaid need videod, millega osalete loosiauhinade loosimises, st haug pikkusega alates 80 cm ning ahven alates 40 cm.

VÕISTLUSE VÕITJA

Võistluse võitjaks on meeskond, kelle püütud viie (5) ahvena ja viie (5) haugi kogupikkus on kõige suurem. Paremusjärjestus selgitatakse välja kalade pikkuste mõõtmisega. Paremusjärjestuse väljaselgitamisel läheb igal meeskonnal arvesse kõikide püügipäevade kokkuvõttes nende viis pikimat haugi ja viis pikimat ahvenat. Näide: viis haugi kogupikkusega 300 cm + viis ahvenat kogupikkusega 125 cm = võistkonna tulemuseks 425 cm.

Kui võistkonnal on kohtunikele esitatud juba viis haugi või ahvenat ning püütakse kirja saadud kaladest väiksem kala, siis seda tulemust ei ole vaja kohtunikele esitada, sest see ei paranda võistkonna üldseisu. Ehk siis kohtunikule tuleb esitada vaid need kalad, mis parandavad võistkonna tulemust!

Kui kahel või enamal võistkonnal on sama tulemus, siis paremusjärjestuse otsustab pikim kala. Kui kõik püütud kalad on sama pikad, siis selgitatakse võitja loosi teel.

AUHINNAD

Võistluse peaauhind selgub peagi.

Esikolmikule auhinnad, karikad ning au ja kuulsus. Sõltuvalt osalejate arvust võib olla auhinnalisi kohti veel (näiteks meeskonnad kohtadel 4-6). Auhind suurima haugi ja suurima ahvena püüdjale. Täpne auhindade jaotus avaldatakse enne võistlust või võistluse toimumise ajal. Auhinnad ja karikad saadetakse võistlejatele kulleriga või pakiautomaati peale võistluse toimumist.

Lisaks on erinevad loosiauhinnad. Et osaleda loosiauhindade loosimises, tuleb üles laadida vabastusvideo võistlusele esitatud haugist, kui see on 80 cm või pikem ning ahvenast kui see on 40 cm või pikem.

ÜLDISED NÕUDED JA SOOVITUSED
 • Keelatud on kohtunikele esitada kellegi kolmanda isiku püütud või võistlusvälisel ajal püütud kalu.
 • Korraldaja ei vastuta võistlejate eest – kõik võistlejad on veekogul omal vastutusel, alaealiste osalejate eest vastutab konkreetse meeskonna kapten.
 • Võistlejad peavad järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ning omama kehtivat harrastuspüügi õigust
 • Alamõõdulised kalad tuleb vabastada.
 • Hoiame loodust! Ära viska maha (ega vette) suitsukonisid või muud prügi.
 • Soovitatav kaugus meeskondade vahel on 50 meetrit – ole lugupidav ning ära sõida teise meeskonna püügisektorist läbi!
 • Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi ning korraldaja sõna on otsustav ja lõplik.
 • Reeglite tahtliku rikkumise korral võistkond diskvalifitseeritakse.

Kuna tegu on võistlusega ehk sportliku kalapüügiga, siis on soovitatav kõik võistlusele esitatud kalad vabastada. Seda eelkõige just suurte kalade puhul, kes on populatsiooni alustaladeks.

TÄHTIS!

Kalade vabastamise puhul on oluline, et paadis oleks suur kahv, kuhu saab kala peale landi eemaldamist korra rahunema/puhkama panna. Tehke mõõdulaud märjaks ning alles seejärel võtke kahvast kala ning tehke kiiresti pildid ja pange kala kahva tagasi. Veenduge, et pildid on õigesti tehtud ja seejärel vabastage kala. NB! Hoidke suurt haugi lõpusekaane tagant – sedasi ei vigasta teie kala ega kala teid. Kui soovite kala kaaluda, siis tehke seda kas kahva sees või selleks ettenähtud kaalumiskotis. Samuti on oluline, et meeskonnal oleks varustuses olemas pika varrega tangid landi eemaldamiseks kala suust. Teinekord võib vaja minna isegi power-cutter tange, et konks puruks hammustada ja kala elu päästa.

Scroll to Top

Giidiga kalapüük ootab Sind!