REEGLID JA VÕISTLUSJUHEND

Palun kõikidel võistlusel osalejatel lugeda reeglid ja võistlusjuhend hoolikalt läbi.

Mahlfishing Predator Cup on üle-eestiline meeskondlik kalapüügivõistlus, kus võistkonnas on minimaalselt kaks ja maksimaalselt kolm inimest. Püüda võib kogu Eesti piires, aga vaid avalikult kasutatavatel veekogudel. Püük on lubatud vaid paadist või mõnest muust veesõidukist, kuhu terve meeskond ära mahub. Erandina on teatud tingimustel lubatud ka kajakid, bellyboatid või väiksed ühemehe kummipaadid (vaata 3. VÕISTLUSPÜÜK).

VÕISTLUSE PEASPONSOR

PEAAUHIND – Motorguide Xi3 vöörimootor

 

SUURSPONSORID

 

 SPONSORID

REGISTREERIMINE

Registreerimiseks tuleb osta võistluspilet mahlfishing.com veebilehel.

https://mahlfishing.com/toode/mahlfishing-predator-cup-2023-pilet/

Võistluspileti ostmisel tuleb täita kõik väljad ning seejärel lisada pilet ostukorvi ja sooritada ost – sama lihtne nagu mis tahes e-ostu sooritamine. Pileti ostmisel täitke hoolikalt kõik väljad:

 • Tiimi nimi
 • Tiimi liikmete ees- ja perekonnanimed (2-3 inimest)
 • Meeskonna kapteni ees- ja perekonnanimi
 • Meeskonna kapteni telefon
 • Meeskonna kapteni e-mail

Võistlusele registreerides annate loa oma nime, oma meeskonnakaaslaste nimede ning pildimaterjali kasutamise sotsiaalmeedia kanalites.

Kõikidele võistlusele registreerinud meeskondadele saadetakse korraldaja poolt spetsiaalselt võistluse tarbeks tehtud mõõdulindi kleebis (mõõtudega 150×1300 mm) ning võistlussedel. Võistlussedelile tuleb kirjutada salasõna, mis avalikustatakse võistluse alguses Facebookis, Mahlfishingu lehel. Mõõdulindi kleebis tuleb võistlejatel kleepida selleks spetsiaalsele mõõdulauale, millel on võimalik fikseerida kala “nina“ nullpunkti. Keskkonna säästmise huvides PVC mõõdulinte ei tule!

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

1. Registreerimine lõpeb pühapäeval 30. aprillil 2023 kell 23:59

2. Võistlus algab reedel 12.05.2023 kell 16:00 ning lõpeb pühapäeval 14.05.2023 kell 16:00

·        12.05.2023 – ESIMENE PÜÜGIPÄEV –võistluspüük kell 16:00-22:00

·        13.05.2023 – TEINE PÜÜGIPÄEV – võistluspüük kell 07:00-22:00

·        14.05.2023 – KOLMAS PÜÜGIPÄEV – võistluspüük kell 07:00-16:00

3. Võistluse salasõna avaldatakse iga võistluspäeva alguses Mahlfishingu Facebooki lehel: https://www.facebook.com/mahlfishing

 

OLULINE VÕISTLUSINFO

TOIMUMISKOHT

 • Eesti veekogud. Püük on lubatud vaid avalikult kasutatavatel

VÕISTLUSKALAD JA ALAMMÕÕT

 • HAUG – alammõõt 50 cm
 • AHVEN – alammõõt 20 cm

Võistluse lõppedes on võistlejatel aega üks tund, et vajadusel esitada kohtunikele kirjalik protest.

REEGLID

MEESKOND

Võistlus on meeskondlik. Meeskonnas võib olla 2-3 liiget, kellest vähemalt kapten peab jälgima Facebookis Mahlfishingu lehte, et olla kursis võistlusinfoga. Üksi võistelda ei saa.

PÜÜGIVAHENDID

Püügivahendina on lubatud kasutada spinningut või lendõnge. Lubatud on aktiivne püük tehissöödaga (landiga) – heitekalastus, vertikaalpüük, lendõngega püük ning trollimine. Keelatud on mis tahes loodusliku sööda kasutamine.

Igal võistlejal on lubatud korraga kasutada vaid ühte püügivahendit.

Kalade veest välja võtmiseks tuleks kasutada kahva!

VÕISTLUSPÜÜK

Võistluspüük toimub ainult paadist või muust taolisest veesõidukist sellega vee peal olles.

Kaldalt püüdmine ei ole lubatud!

Erandina on lubatud kasutada “ühemehe paate“ – belly boat, float tube, kajakk või ühemehe kummipaat. Seda vaid tingimusel, et meeskonnaliikmed on oma veesõidukid üksteisega ühendanud kuni 2-meetri pikkuse ühenduslüliga.

KALADE MÕÕTMINE, PILDISTAMINE JA ANDMETE ESITAMINE

Kala pikkus esitatakse täissentimeetrites ja ümardatakse alati alla järgmise täissentimeetrini. Näiteks kui kala pikkus on 52,9 cm, siis tulemuseks läheb kirja 52 cm.

NB! Sama kala ei võeta võistlusele teist korda vastu, isegi kui meeskond saab sama kala uuesti kätte.

Võistluse korraldajal on õigus piltide alusel muuta võistlejate poolt deklareeritud kalade pikkusi.

Kalade mõõtmine ja pildistamine

Igast kalast tuleb teha kaks pilti – üks pilt mõõdulindil ja teine koos püüdjaga. NB! Mõlemal juhul peab olema pilt tehtud nii, et näha on kala vasak külg ning mõlemal pildil peab olema näha ka võistlussedel!

Vaata näidispiltidelt kuidas tuleb võistlusel kala pildistada

Näidispilt kalast mõõdulindil

Näidispilt kalast püüdjaga (samuti kala vasak külg näha)

Suuremate kalade puhul on soovitatav teha ka vabastamisvideo, et saaksite seda vajadusel kohtunikele esitada. Vabastamisvideos peab olema samamoodi salasõna näha ja kuulda.

Andmete esitamine ja piltide üleslaadimine

Püügiandmete esitamine käib läbi mahlfishing.com veebisaidi, kus püüdjatel tuleb spetsiaalse vormi kaudu üles laadida kalast kaks pilti ja soovi korral ka video kala vabastamist. Täpsem info püügiandmete esitamise kohta leiate Facebookis Mahlfishing Predator Cup 2023 ürituse alt või või Mahlfishingu lehelt.

Püügiandmed tuleb esitada kohe peale kala tabamist. Hiljem esitatud andmed arvesse ei lähe. Kui kala vabastamise videot ei õnnestu üles laadida, siis selle võib kokkuleppel korraldajaga saata püügipäeva lõpus

NB! Esitage ainult originaalfotod, sest pildi infost peab olema välja loetav pildi tegemise kuupäev.

NB! Laadige üles vaid need videod, millega osalete loosiauhinade loosimises, st haug pikkusega alates 80 cm ning ahven alates 35 cm.

VÕISTLUSE VÕITJA

Võistluse võitjaks on meeskond, kelle püütud viie (5) ahvena ja viie (5) haugi kogupikkus on kõige suurem. Paremusjärjestus selgitatakse välja kalade pikkuste mõõtmisega. Paremusjärjestuse väljaselgitamisel läheb igal meeskonnal arvesse kõikide püügipäevade kokkuvõttes nende viis pikimat haugi ja viis pikimat ahvenat. Näide: viis haugi kogupikkusega 300 cm + viis ahvenat kogupikkusega 125 cm = võistkonna tulemuseks 425 cm.

Kui võistkonnal on kohtunikele esitatud juba viis haugi või ahvenat ning püütakse kirja saadud kaladest väiksem kala, siis seda tulemust ei ole vaja kohtunikele esitada, sest see ei paranda võistkonna üldseisu. Ehk siis kohtunikule tuleb esitada vaid need kalad, mis parandavad võistkonna tulemust!

Kui kahel või enamal võistkonnal on sama tulemus, siis paremusjärjestuse otsustab pikim kala. Kui kõik püütud kalad on sama pikad, siis selgitatakse võitja loosi teel.

AUHINNAD

Võistluse peaauhind on Motorguide Xi3 vöörimootor, mis loositakse välja kõikide võistlusele registreerunud meeskondade vahel.

Esikolmikule auhinnad, karikad ning au ja kuulsus. Sõltuvalt osalejate arvust võib olla auhinnalisi kohti veel (näiteks meeskonnad kohtadel 4-6). Auhind suurima haugi ja suurima ahvena püüdjale. Täpne auhindade jaotus avaldatakse enne võistlust või võistluse toimumise ajal. Auhinnad ja karikad saadetakse võistlejatele kulleriga või pakiautomaati peale võistluse toimumist.

Lisaks on erinevad loosiauhinnad. Et osaleda loosiauhindade loosimises, tuleb üles laadida vabastusvideo võistlusele esitatud haugist, kui see on 80 cm või pikem ning ahvenast kui see on 35 cm või pikem.

Kuna tegu on võistlusega ehk sportliku kalapüügiga, siis on soovitatav kõik võistlusele esitatud kalad vabastada. Seda eelkõige just suurte kalade puhul, kes on populatsiooni alustaladeks.

ÜLDISED NÕUDED JA SOOVITUSED
 • Keelatud on kohtunikele esitada kellegi kolmanda isiku püütud või võistlusvälisel ajal püütud kalu.
 • Korraldaja ei vastuta võistlejate eest – kõik võistlejad on veekogul omal vastutusel, alaealiste osalejate eest vastutab konkreetse meeskonna kapten.
 • Võistlejad peavad järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ning omama kehtivat harrastuspüügi õigust
 • Alamõõdulised kalad tuleb vabastada.
 • Hoiame loodust! Ära viska maha (ega vette) suitsukonisid või muud prügi.
 • Soovitatav kaugus meeskondade vahel on 50 meetrit – ole lugupidav ning ära sõida teise meeskonna püügisektorist läbi!
 • Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi ning korraldaja sõna on otsustav ja lõplik.
 • Reeglite tahtliku rikkumise korral võistkond diskvalifitseeritakse.

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top